• Home
  • Contact
  • knop
Schooltijden, vakanties & vrije dagen
Voor vakanties en vrije dagen van volgende schooljaren, zie link van het ministerie.

Schooltijden, vakanties en vrije dagen

 

Voor de hoofdlocatie en dependance gelden aparte schooltijden:

hoofd.png
depen.png
 

De inloop start 10 minuten voor aanvang van bovengenoemde lestijden.

 Schooljaar 2017-2018

Het schooljaar 2017-2018 start (na de zomervakantie) op maandag 4 september.

De vakanties en vrije dagen voor leerlingen zijn bovenschools vastgesteld door de GMR. Deze dagen gelden voor alle scholen van onze stichting.

 Vakantiedagen kinderen:

Vakantie:
Begin:
Einde:
Zomervakantie
22-07-2017
03-09-2017
Herfstvakantie
21-10-2017
29-10-2017
Kerstvakantie
23-12-2017
07-01-2018
Voorjaarsvakantie
24-02-2018
04-03-2018
2e Paasdag
02-04-2018
 
Meivakantie
27-04-2018
06-05-2018
Hemelvaart
10-05-2018
11-05-2018
2e Pinksterdag
21-05-2018
 
Zomervakantie
21-07-2018
02-09-2018

 

Vrije dagen (studiedagen team, kinderen vrij):
 
Maandag 25-09-2017
Vrijdag 20-10-2017
Woensdag 06-12-2017
Vrijdag 23-02-2018
Vrijdag 30-03-2018
Maandag 07-05-2018
Dinsdag 08-05-2018
Woensdag 09-05-2018
Dinsdag 22-05-2018
Donderdag 28-06-2018

 

Verlof

De leerplicht houdt in dat kinderen verplicht naar school moeten. Vanaf het moment dat uw kind 5 jaar is tot het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt, is het op grond van de Leerplichtwet verplicht naar school te gaan. Als ouder moet u uw kind inschrijven op een school en ervoor zorgen dat uw kind naar school gaat. De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. Ook kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in Nederland verblijven zijn leerplichtig en moeten dus verplicht naar school.

Voor meer informatie:

Gemeente Zaanstad, afdeling Leerplicht

Leerplichtwegwijzer

Rijksoverheid