• Home
  • Contact
  • knop
Schooltijden, vakanties & vrije dagen
Voor vakanties en vrije dagen van volgende schooljaren, zie link van het ministerie.

Schooltijden, vakanties en vrije dagen

 

Voor de hoofdlocatie en dependance gelden aparte schooltijden:

hoofd.png
depen.png
 

De inloop start 10 minuten voor aanvang van bovengenoemde lestijden.


 Schooljaar 2018-2019: 

Het schooljaar 2018-2019 start (na de zomervakantie) op maandag 3 september.

De vakanties en vrije dagen voor leerlingen zijn bovenschools vastgesteld door de GMR. Deze dagen gelden voor alle scholen van onze stichting.

aaaaaa.JPG

 Schooljaar 2019-2020: 

Het schooljaar 2019-2020 start (na de zomervakantie) op maandag 26 augustus.

De vakanties en vrije dagen voor leerlingen zijn bovenschools vastgesteld door de GMR. Deze dagen gelden voor alle scholen van onze stichting.

vakantei.pngOuders die gebruik maken van buitenschoolse opvang, verwijzen wij voor een verdeling in  vakanties en schoolvrije dagen, naar de betreffende kinderopvang organisatie.​

Verlof

De leerplicht houdt in dat kinderen verplicht naar school moeten. Vanaf het moment dat uw kind 5 jaar is tot het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt, is het op grond van de Leerplichtwet verplicht naar school te gaan. Als ouder moet u uw kind inschrijven op een school en ervoor zorgen dat uw kind naar school gaat. De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. Ook kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in Nederland verblijven zijn leerplichtig en moeten dus verplicht naar school.

Voor meer informatie:

Gemeente Zaanstad, afdeling Leerplicht

Leerplichtwegwijzer

Rijksoverheid