• Home
  • Contact
  • knop
Inspectiebezoek
Op maandag 13 maart is er op het Koraal, voor de derde keer in ons bestaan, een groot kwaliteitsonderzoek door de onderwijsinspectie uitgevoerd

​Inspectiebezoek

Op 13 maart 2017 zijn wij voor een uitgebreid kwaliteitsonderzoek bezocht door twee inspecteurs van de Inspectie van Onderwijs. Doel van een inspectiebezoek is om de kwaliteit van scholen in kaart te brengen en als school het onderwijs en de resultaten te verantwoorden.

Twee inspecteurs hebben deze dag klassenbezoeken afgelegd en gesprekken gevoerd met het team, de leerlingenraad en een afvaardiging van ouders van de medezeggenschapsraad en klankbordgroep. Wij willen de ouders en leerlingen hiervoor nogmaals hartelijk bedanken.

De schoolleiding heeft een uitgebreid beeld geschetst van de huidige en toekomstige ontwikkelingen in ons onderwijs en verantwoording hierover afgelegd.

Inspectie kan de beoordeling: 'onder toezicht', 'basistoezicht' of 'goed' toekennen. Het Koraal heeft de waardering ‘GOED’ ontvangen op basis van o.a. de kernstandaarden: didactisch handelen, veiligheid, resultaten, kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur.

Wij zijn ontzettend trots op onze school en het mooie resultaat dat wij als team, ouders, kinderen en bestuur met elkaar hebben neergezet!