• Home
  • Contact
  • knop
Breed passend en opbrengstgericht
Breed, passend en onderzoeksgericht.

Goed onderwijs

Onder goed onderwijs verstaan wij onderwijs dat:
 

Breed is, tegemoet komend aan de totale ontwikkeling van een kind, een kind mag zich gekend weten in zijn/ haar talentontwikkeling (meer hierover leest u onder de pagina's ouder; brede school) 

Passend is, tegemoetkomend aan de onderwijsbehoefte van ieder kind 

Onderzoeksgericht is planmatig en systematisch werken aan verbeteringen op basis van data op alle niveaus van onze organisatie.

 

Als school van de stichting Agora willen wij een invulling geven aan de volgende kenmerken van Agora scholen:

1. Heldere en gedeelde focus (waarden/missie/ visie)
2. Hoge verwachtingen van leerlingen, medewerkers en systemen
3. Effectief leiderschap van management en leerkracht
4. Hoog niveau van samenwerken en communicatie
5. Van standaarden afgeleid curriculum (referentieniveaus, doelen, leerlijnen)
6. Regelmatige evaluatie van het onderwijs (nadruk op leren)
7. Focus op professionele ontwikkeling
8. Stimulerende leeromgeving
9. Educatief partnerschap met ouders
10. Eigenaarschap van kinderen