• Home
 • Contact
 • knop
Het team
Op onze school werkt een team van mensen die zich inzetten voor het onderwijs aan de kinderen, ieder vanuit zijn of haar eigen taak of functie. Om u inzicht te geven in wie wie is en welke taak iemand heeft, geven we hier een overzicht.
 

Wie werken er op ICBS Het Koraal ?

Directeur

Dir. Joyce de Vries 4.jpg 

 • Mevr. J.M. (Joyce) de Vries

De directeur is integraal schoolleider en legt verantwoording af aan het bevoegd gezag (Agora).

Schoolleiding:

 • Mevr. J.M. (Joyce) de Vries, directeur
 • Mevr. G.E. (Gabriella) Locatelli, intern begeleider

De schoolleiding heeft de dagelijkse leiding over de school, organisatorisch en onderwijsinhoudelijk.

Managementteam:

 • Mevr. M. (Marloes) Fortuijn (unitleider 1/2)
 • Mevr. A. (Anouk) de Boer (unitleider 3)
 • Mevr. L. (Lauréen) Sinkeldam (unitleider 5/6)
 • Mevr. B. (Bente) Twisk (unitleider 4 en 7/8)

Het managementteam (MT) bereidt beleidsvoorstellen voor en legt verantwoording af aan de schoolleiding.

Intern begeleiders:

 • Mevr. A. (Annemarie) van Son (leerjaren 1/2, 3 en 4)​
 • Mevr. K. (Karin) Scholten (leerjaren 5 t/m 8)

Locaties:

Onze groepen zijn verdeeld over 2 locaties, de hoofdlocatie met de groepen 4 t/m 8 op de Kreekrijklaan 2 en de dependance met de groepen 1/2 en 3 op de Kreekrijklaan 1.

Lestijden:

 

Groepsleerkrachten schooljaar 2018 - 2019:
 ​aaaaaaaaaaaa.png
* Om ​de week 


Vakleerkracht gymnastiek:

 • Dhr. I. (Ide) van Veen 
 • Dhr. R. (Rik) Remmelzwaal
De vakleerkracht gymnastiek is verantwoordelijk voor alle gymlessen voor de groepen 3 t/m 8.
 

ICT coördinator::

 • Mevr. S. (Stephanie) Eales

Administratie:

 • Mevr. E. (Erika) Schneider
De administratief medewerkster verzorgt o.a. onze leerlingenadministratie en coördineert de TSO.
 

Onderwijs ondersteuning:

 • Mevr. M. (Melahat) Akin (dependance)
 • Mevr. J. (Joyce) Dorenbos (dependance)
 • Mevr. L. (Lianne) Burleson (hoofdlocatie)
 • Mevr. A. (Anna) ten Wolde (hoofdlocatie) 
 • Mevr. R. (Rixt) de Boer (hoofdlocatie)

Conciërge:

 • Dhr. R. (Ruud) van Bergen

Coördinator Arbo/BHV en anti- pestcoördinator: 

 • ​Mevr. M. (Marloes) Fortuijn

Interne contactpersoon:  

 • Mevr. M. (Marloes) Fortuijn


​​​​​​

 

 Teamfoto het Koraal