• Home
  • Contact
  • knop
Leerlingvolgsysteem en toetsen
ICBS Het Koraal werkt opbrengstgericht, met behulp van verschillende observatie- en registratiesystemen.

Leerlingvolgsysteem en toetsen

 
ICBS Het Koraal werkt opbrengstgericht. Dit betekent dat wij doelen stellen, analyseren en reflecteren op ons onderwijs en altijd gericht zijn op verbeteren. Niet alleen op het gebied van rekenen en taal, maar ook op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling. Als team streven wij ernaar ons onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen. Hiervoor maken wij gebruik van verschillende observatie- en registratiesystemen, onderstaand een overzicht.

 

Kijk!

In de groepen 1/2 gebruiken wij Kijk! Webbased om de brede ontwikkeling van de kinderen in kaart te brengen en het onderwijsaanbod af te stemmen. Twee keer per jaar wordt van de ontwikkeling van elk kind een registratie gemaakt. In de periode ervoor wordt geobserveerd, genoteerd en gereflecteerd.
 

Ouderfolder Kijk!

 

Zien!

Met ZIEN! zetten leerkrachten het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen van groep 3 t/m groep 8 systematisch op de kaart middels leerkrachtvragenlijsten en leerlingvragenlijsten. Wij gebruiken ZIEN! om zicht te krijgen op het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen en, indien nodig, aan de slag te gaan met de concrete handelingssuggesties die het systeem bied. Op deze wijze kan de leerkracht de sterke kanten van kinderen benutten en de sociaal emotionele ontwikkeling bevorderen.
 

Link website Driestar/ Zien!

 

Cito-leerlingvolgsysteem

De toetsen van het Cito Leerlingvolgsysteem nemen wij in januari en mei/ juni af. Deze toetsen geven ons de mogelijkheid de vorderingen van de kinderen op systematische wijze te volgen en te vergelijken met het landelijk gemiddelde. Deze inzichten in de resultaten van het geboden onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau geven ons houvast bij het plannen en afstemmen van het onderwijsaanbod.
 

Link website Cito

 

Ouderfolder Cito: Cito uw kind duidelijk in beeld.pdf

 

NSCCT

De NSCCT staat voor Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten test en wordt op onze school vanaf groep 5 afgenomen. Het is een onderdeel van de door de Rijnlandse School ontwikkelde werkwijze om beter zicht te krijgen op de cognitieve capaciteiten van kinderen om onderpresteren te voorkomen. Hiermee kunnen leerkrachten hun instructies nog beter afstemmen op de ontwikkelingsbehoefte van kinderen.
 

Link website NSCCT

 

Centrale eindtoets

 Voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs is het verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de Centrale Eindtoets van het CvTE beschikbaar. De scores op de Centrale Eindtoets worden gebruikt om ons schooladvies voortgezet onderwijs te toetsen en, indien nodig, te heroverwegen.

Op deze site vindt u alle informatie over de Centrale Eindtoets