• Home
  • Contact
  • knop
Stichting Agora
Stichting Agora is de stichting voor Bijzonder Onderwijs in de Zaanstreek.

Samen bouwen wij aan
'GOED ONDERWIJS!'

Stichting Agora


ICBS Het Koraal is één van de 26 scholen van de stichting voor Bijzonder Onderwijs in de Zaanstreek, “Agora”. Deze stichting bestaat uit 26 scholen voor primair onderwijs, waaronder 2 scholen voor speciaal basisonderwijs. De scholen hebben verschillende identiteiten, zowel levensbeschouwelijk als onderwijskundig. Zo zijn er katholieke, protestants-christelijke en interconfessionele scholen. De onderwijskundige identiteiten zijn: Jenaplan, Ontwikkelingsgericht, scholen die werken volgens het leerstofjaarklassensysteem en scholen die op een niet conceptuele basis onderwijs hebben vormgegeven.

Het bevoegd gezag van de stichting is neergelegd bij het College van Bestuur. Bestaande uit:

Dhr. T. Keulen (voorzitter)

Dhr. M.C. Spies (lid)

 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur.

Bij Agora werken ruim 750 medewerkers: onderwijsondersteunend personeel, leerkrachten, intern begeleiders en leidinggevenden. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de gemeenschappelijk opdracht: een bijdrage leveren aan het leren en ontwikkelen van de aan de scholen van Agora toevertrouwde kinderen.

 

Website van stichting Agora