• Home
  • Contact
  • knop
Activiteiten commissie
Vergaderdata vindt u in de jaarkalender

De OAC (ouderactiviteitencommissie)

 

De ouderactiviteitencommissie werkt samen met de leerkrachten bij uiteenlopende activiteiten, zoals feesten, vieringen en sportactiviteiten. De ouderactiviteitencommissie controleert de financiën van de ouderbijdrage. De commissie vergadert enkele keren per jaar.


U bent van harte uitgenodigd een vergadering bij te wonen. Tevens zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste ouders die ook willen helpen!!

 


protocol hoofdluis ICBS Het Koraal.pdfprotocol hoofdluis ICBS Het Koraal.pdf
ouders_foto.png