• Home
  • Contact
  • knop
Klankbordgroep
De klankbordgroep geeft gelegenheid aan de directie om nog niet uitgekristalliseerde zaken in de week te leggen. Op grond van de weerklank kunnen ideeën verder aangevuld en verbeterd worden.

Klankbordgroep ICBS Het Koraal


Bij de voorbereiding op de verzelfstandiging van onze school zijn wij in het schooljaar 2009-2010 met een aantal groepen ouders in gesprek gegaan over deze verzelfstandiging. Deze groepen noemden wij de ‘denktanks’. Deze bijeenkomsten zijn voor de school en de ouders erg waardevol geweest. In samenspraak hebben we  daarom besloten deze gesprekken voort te zetten.
 
In het schooljaar 2010- 2011 hebben wij deze groep de naam klankbordgroep gegeven. De groep bestaat uit een vaste groep ouders. De klankbordgroep geeft gelegenheid aan de directie om nog niet uitgekristalliseerde zaken in de week te leggen. Op grond van de weerklank kunnen we ideeën aanvullen en verbeteren.