• Home
  • Contact
  • knop
MR
Welkom op de site van de Medezeggenschapsraad van ICBS Het Koraal

Medezeggenschapsraad ICBS Het Koraal

 
Op elke basisschool is een medezeggenschapsraad (MR). Dat is bij de wet zo geregeld. De Medezeggenschapsraad bestaat voor onze school uit drie ouders en drie leerkrachten.
 

Bezetting MR ICBS Het Koraal:

 

Voorzitter: Mevr. F (Femke) Rijs (teamgeleding)

Secretaris: Dhr. I. (Ivar) Zonneveld (oudergeleding)

Mevr. L. (Lauréen) Sinkeldam (teamgeleding)

Dhr. S. (Stefan) Molenaar (oudergeleding)

Dhr. M. (Mario) Isaak (oudergeleding)

Mevr. S. (Sandra) Zwaanswijk (teamgeleding) 

 

IMG_9892.JPG

Er wordt ongeveer zes keer per jaar vergaderd over zaken aangaande belangrijke school- en bestuursbesluiten. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft hierbij instemmings- of adviesrecht. (afhankelijk van het onderwerp)
 
Onze vergaderdata vindt u terug in de jaarkalender​.
De eerstvolgende vergadering is op 28 november.
De agenda vindt u hier:
171128 agenda MR.pdf171128 agenda MR.pdf
De MR is per mail te bereiken via hetkoraalmr@agora.nu.
 
Hieronder vindt u het jaarverslag van de MR.


​​​​​​​​​​