• Home
  • Contact
  • knop
Onderwijs op Maat
Met de 1-zorgroute wordt op groeps-, school- en bovenschools niveau het onderwijs passend gemaakt aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen.

Onderwijs op Maat

 

Met de 1-zorgroute wordt op groeps-, school- en bovenschools niveau het onderwijs passend gemaakt aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. De kern van de 1-zorgroute is de cyclus van handelingsgericht werken met groepsplannen. Hierin is proactief handelen het uitgangspunt.

In de groep

De cyclus van handelingsgericht werken wordt tenminste drie keer per jaar door de leerkracht doorlopen en kent de volgende stappen:

1. evalueren en verzamelen van gegevens;

2. signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;

3. het benoemen van specifieke onderwijsbehoeften;

4. het clusteren van leerlingen met gelijksoortige specifieke onderwijsbehoeften (verdiept, basis en intensief arrangement);

5. opstellen van het groepsplan;

6. uitvoeren van het groepsplan.

Arrangementen

Onderwijs op maat betekent dat leerlingen van de leerkracht instructie op het juiste leerniveau krijgen. Om dit daadwerkelijk mogelijk te maken worden leerlingen geclusterd en ontstaan per klas 3 instructiegroepen, de arrangementen:

1. Basis arrangement: leerlingen volgen de basis lesstof en bijbehorende instructie. De basis lesstof leidt, per vakgebied, op tot een eindniveau VMBO-T / Havo.

2. Intensief arrangement: leerlingen hebben behoefte aan extra (verlengde) instructie op de basis lesstof en/ of werken op een individuele leerlijn. Wanneer kinderen op een individuele leerlijn werken, zullen zij het

3. Verdiept arrangement: leerlingen hebben onvoldoende uitdaging aan de basis lesstof. Deze lesstof wordt gecompact en er wordt instructie gegeven op aanvullende, verdiepende opdrachten.

De arrangementen zijn dus een wijze waarop leerkrachten hun instructies bundelen en daardoor alle kinderen onderwijs op maat kunnen bieden. 

Schoolniveau

Elke school richt een ondersteunende structuur in, waarbij de leerkracht ondersteund wordt bij het doorlopen van de cyclus van handelingsgericht werken. Collega's en schoolleiding gaan met elkaar in gesprek op verschillende momenten:
  • de groepsbespreking;

  • de leerlingbespreking;

  • de klassenconsultatie.

Hiernaast wordt van de directie onderwijsinhoudelijk leiderschap gevraagd.

Bovenschools niveau

Scholen, instellingen en professionals werken zodanig met elkaar samen dat er een integraal en passend arrangement is voor leerlingen en hun opvoeders die bijzondere ondersteuning nodig hebben.