• Home
  • Contact
  • knop
Peuterspelen KC de Ooievaar
Per 1 juni 2014 is het Peuterspelen op KC De Ooievaar gestart in samenwerking met basisschool Het Koraal. Dit wordt door TintelTuin aangeboden in een speciale ruimte voor  Peuterspelen bij Kindercentrum De Ooievaar.

Peuterspelen KC de Ooievaar!

Per 1 juni 2014 is het Peuterspelen op KC De Ooievaar gestart in samenwerking met basisschool Het Koraal. Dit wordt door TintelTuin aangeboden in een speciale ruimte voor  Peuterspelen bij Kindercentrum De Ooievaar. Wij bieden nu peuterspelen op maandag en woensdag van 8.45 uur tot 11.45 uur. De dagdelen kunnen uitgebreid worden naar andere dagen, wanneer er minimaal 4 kinderen aangemeld worden.  

Peuterspelen is de nieuwe naam voor de bekende peuterspeelzaal.

Net als op de peuterspeelzaal staan ontwikkelingsstimulering en samen spelen centraal. Kinderen worden optimaal voorbereid om in te stromen in het basisonderwijs van Het Koraal.

TintelTuin en Het Koraal werken intensief samen: het pedagogisch klimaat, thema's, activiteiten en feesten worden met Het Koraal afgestemd. Een warme overdracht en het organiseren van vroegtijdige ondersteuning voor peuters die dat nodig hebben, horen daar vanzelfsprekend bij.

Wat, hoe en waar.

Peuterspelen is 2 x 3 uur per week, voor kinderen van 2-4 jaar, van werkende én niet werkende ouders. Het Peuterspelen aanbod valt onder de Wet Kinderopvang. Het uurtarief is € 6,84. Ouders

die werken kunnen hiervoor een tegemoetkoming aanvragen via toeslagen.nl. Voor ouders die niet werken is een gemeentelijke, inkomensafhankelijke ouderbijdrage regeling van kracht. Het inschrijfformulier is op de website tinteltuin.nl te downloaden of te verkrijgen bij school.

Peuterspelen De Ooievaar, Burgemeester de Boerstraat 17 1566KA Assendelft. Meer informatie verkrijgt u ook van de locatiemanager: Ellen van Foeken, haar telefoonnummer 075-6219501 of 06-12882175