• Home
  • Contact
  • knop
Zomerdip (lezen)
Uit onderzoek blijkt dat de technische leesvaardigheid van de kinderen in de zomervakantie terugloopt doordat niet dagelijks meer geoefend wordt. Kinderen kunnen hierdoor in technisch leesniveau terugvallen.

We noemen dit de zomerdip!

De zomerdip

Technisch lezen vraagt dagelijks instructie en oefening. Vanaf groep 3 wordt daar in alle groepen veel tijd aan besteed. Uit onderzoek blijkt dat de technische leesvaardigheid van de kinderen in de zomervakantie terugloopt doordat niet dagelijks meer geoefend wordt. Het gevolg is dat leerlingen bij de start in de nieuwe groep niet meer het niveau hebben dat ze voor de zomervakantie hadden. We noemen dit de zomerdip.

Voor alle kinderen, maar zeker ook voor de zwakkere lezers is het daarom van groot belang in de zomervakantie dagelijks te lezen om de leesvaardigheid te onderhouden. Iedere dag zo'n 15 tot 20 minuten is genoeg.

Samen lezen

Het is handig om hiervoor een vast moment te kiezen. Lees bij het voorlezen of samen lezen niet te snel, maar hou rekening met het tempo van uw kind.

Als uw kind tijdens het lezen een woord niet kan lezen, zegt u het woord voor. Als uw kind een fout leest, zegt u het goede woord. Doe dit niet te snel, geef uw kind tot het eind van de zin de kans zichzelf te verbeteren. Als uw kind een woord niet kent, legt u het woord uit. Geef uw kind tijdens het lezen veel complimentjes.

Als u merkt dat uw kind moeite heeft de tekst te lezen, kunt u besluiten het leesboek samen hardop te lezen of om de beurt een stukje te lezen. Het leesmoment mag geen stressmoment worden. Het gaat erom samen op een plezierige en ontspannen manier met lezen bezig te zijn.

Oefenen met de computer

http://www.taalzee.nl/ Voor het 3e jaar achtereen heeft onze stichting Agora voor al haar leerlingen het abonnement op Taalzee (en Rekentuin) verlengd.

http://www.leestrainer.nl Kies vervolgens in de rechter kolom “Technisch lezen”. Deze website bevat programma’s en spelletjes om het lezen te oefenen.

zlil_lesbrief_Zomerlezen_ouder_kind_2013.pdf Lesbrief Zomerlezen.

http://www.zwijsenouders.nl/Ondersteun-je-kind/Lezen-en-voorlezen/Houd-het-leesniveau-van-je-kind-tijdens-de-zomervakantie-op-peil-zomerlezen.htm Tips voor thuis, downloads en nog veel meer.

http://www.zwijsenouders.nl Kies vervolgens: “Houd het leesniveau van je kind tijdens de zomervakantie op peil!” 2012-2013. Deze site biedt speciaal voor ouders informatie over de zomerdip met veel tips om ervoor te zorgen dat de leerontwikkeling van uw kind tijdens de zomervakantie spelenderwijs doorgaat. Apps zijn ook te downloaden via dezelfde site.

 

Veel leesplezier!